11/11/2015

Đông chớm

Hãy thức dậy, nghe mùa đông chớm đến
Gió bâng khuâng len lén nhớ heo may
Hoa giấy đêm nay chừng như không ngủ
Đợi trở mùa trong lất phất mưa bay...