31/12/2015

Đêm Hà Nội

Đêm Hà Nội nhiệt độ xuống thấp nhưng không lạnh, bên những đứa bạn thân! Chẳng nhớ đã nói những chuyện gì, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào... Chỉ nhớ có lúc nghiêm túc truyền kinh nghiệm cho nhau, có lúc cười như 3 bà điên... rồi thiếp đi trong hơi ấm của tình bạn!
Đêm yên bình!!!