24/02/2013

Tết 2013

  
     Hầu như năm nào chồng mình cũng ủy quyền chọn đào Tết cho mẹ con mình, vì anh í bận làm đến tận 28 Tết. Mấy năm trước chỉ có mình với cu Đăng, còn năm nay cả ba mẹ con tung tăng về quê từ 22 cơ. Được về quê thật thích, chẳng riêng gì mình. Nhìn điệu cười khoái chí của hai đứa nhỏ là biết ngay.