01/04/2016

Thấy bạn bè giật mình hoảng hốt chia tay tháng Ba, mình cũng vội vã về quê tìm lại. Thấy một tháng Ba dịu dàng trên cây bưởi trước sân nhà, và một tháng Ba nghẹn ngào trong rổ hoa Hải Đường mẹ hái cúng tuần cho bà ngoại!