11/07/2016

Nhớ

Hoàng hôn rơi
Tím con đường tôi sắp đi qua
Chiều khép nắng
Nâng con diều no gió
Tôi đứng đây
Giữa bao la nghe lòng chật chội
Quay hướng nào
Nỗi nhớ cũng vây quanh...